Ασφαλιστικά προγράμματα για επαγγελματικούς χώρους και δραστηριότητες


Ο μεσίτης ασφαλίσεων Νίκος Φίλης μας δίνει πληροφορίες και παραδείγματα σχετικά με την ασφάλιση επαγγελματικών χώρων και δραστηριοτήτων.