Θωρακοσκοπική περικαρδιεκτομή σε σκύλο


Παρακολουθούμε ολόκληρη τη διαδικασία μιάς περικαρδιεκτομής σε σκύλο την οποία ο κτηνίατρος Δημήτρης Φερλέμης πραγματοποιεί θωρακοσκοπικά.
A thoracoscopic pericardiectomy by DMV Dimitris Ferlemis