Το φλουρί του 2020…

Το φλουρί του 2020 βρέθηκε με ενδοσκόπηση μέσα στο στομάχι ενός μικρού maltese…. Καλή χρονιά!