Αρχείο κατηγορίας Κτηνιατρικά θέματα

Χειρουργείο και αναισθησία

Η απόφαση για να χειρουργηθεί ή όχι ένα κατοικίδιο δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από τον αναισθητικό κίνδυνο, αφού πλέον η Κτηνιατρική έχει προχωρήσει τόσο πολύ ώστε ο συγκεκριμένος κίνδυνος να θεωρείται εξαιρετικά μικρός. Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, η σωστή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, όπως μας εξηγεί ο κτηνίατρος Δημήτρης Φερλέμης.